REGULAMIN

Klikajac "Wyslij" wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, podanych w treści formularza, przez administratora danych osobowych
w celach marketingowych, statystycznych i komunikacji związanej z użytkowaniem newslettera serwisu www.kseroserwis.com
Dane osobowe są przechowywane i przetwarzane zgodnie z zakresem zezwolenia udzielonego przez użytkownika i przepisami prawa polskiego,
w szczególności Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z póŸn. zm.).

Zasady funkcjonowania newslettera:

#1. Adres e-mail musi zostać potwierdzony poprzez kliknięcie odnośnika "potwierdzam" znajdującego się w wiadomości e-mail.

#2. W każdej chwili można zrezygnować z otrzymywania powiadomień poprzez kliknięcie odnośnika "wypisz" lub wysłanie prośby o wypisanie na adres e-mail: biuro@kseroserwis.com.

#3. Na potwierdzony adres e-mail wysyłane będą oferty handlowe oraz ważne informacje dotyczące naszej firmy.